#

ALV64 Groningen: Geschillencommissie

04 Jul 2013

Op het Zomercongres ALV 64 is Actuele organimo 2 aangenomen met de oproep een geschillencommissie in het leven te roepen om de dialoog tussen het Landelijk Bestuur en het kader nader te onderzoeken. Zij dient voor het septembercongres met aanbevelingen te komen hoe de op ALV geconstateerde escalaties met betrekking tot een actuele organimo betreffende de AS in de toekomst voorkomen kunnen worden. De Geschillencommissie Groningen 64 is samengesteld en bestaat uit Susanne Schilderman namens de indieners, Ingrid van Rijt namens het Landelijk Bestuur, en Arend Meijer als derde partij zonder belang. De Geschillencommissie heeft haar doelen en plan van aanpak geformuleerd in een aparte notitie die door iedereen opgevraagd kan worden via geschillencommissie64@jd.nl.

Kort samengevat zal de commissie gesprekken aangaan met beide partijen en een rapport opmaken waarin de weg naar de ALV64 en AOrg 2 wordt besproken en daaruit te formuleren aanbevelingen voor de toekomst. Zowel het kader als ‘consumerende’ leden worden opgeroepen zich actief bij de commissie te melden wanneer zij mee willen denken over het eindrapport. Iedereen die zich meldt zal op enige wijze gehoord worden door de commissie. Op de avonden van 21 en 28 augustus zal er bovendien gelegenheid zijn voor Kaderleden om mee te discussiëren over de bevindingen van de commissie. Op 4 september volgt een openbare presentatie van de eindrapportage.

Categorie: Mededelingen