#

Aanmelding JD-delegatie LYMEC-congres Helsinki geopend!

14 Aug 2015

Over ruim anderhalve maand is het alweer zo ver: Het volgende LYMEC-congres zal plaatsvinden van 29 september tot en met 1 oktober, dit keer op een boot in het mooie Helsinki. Het congres heeft als naam ''Energy Security: securing resources and infrastructure in a changing global environment''. De aanmeldingsprocedure voor lidmaatschap van de JD-delegatie op dit congres is nu geopend. Dit congres zal onder leiding staan van de Internationaal Secretaris van Bestuur Walgenbach II, Arvid Plugge.

Over ruim anderhalve maand is het alweer zo ver: Het volgende LYMEC-congres zal plaatsvinden van 29 september tot en met 1 oktober, dit keer op een boot in het mooie Helsinki. Het congres heeft als naam ''Energy Security: securing resources and infrastructure in a changing global environment''. De aanmeldingsprocedure voor lidmaatschap van de JD-delegatie op dit congres is nu geopend. De delegatie zal onder leiding staan van de Internationaal Secretaris van Bestuur Walgenbach, Arvid Plugge.

Voor degenen voor LYMEC vreemd in de oren klinkt: LYMEC, ofwel Liberal and Radical Youth Movement of the European Community, is de Europese koepelorganisatie van de Jonge Democraten, waarin (vrijwel) alle liberale politieke jongerenorganisaties in Europa zich hebben aangesloten. LYMEC heeft haar eigen ‘policy book’ waarin haar politieke standpunten zijn opgenomen. Aangesloten organisaties kunnen op congressen van LYMEC, deze vinden tweejaarlijks plaats, moties indienen om politieke standpunten te wijzigen (zoals jullie ook bij de JD gewend zijn). Vervolgens kan LYMEC, via ingangen bij onder andere ALDE en Liberal International, lobbyen voor deze standpunten. De JD is inhoudelijk altijd sterk vertegenwoordigd op congressen van LYMEC.

Het programma zal in Helsinki als volgt zijn. Op 29 september en de ochtend van 30 september zal worden aangevangen met zogenaamde ‘fringe-meetings’, georganiseerd door het LYMEC-congresteam en door verschillende lidorganisaties, die in het teken zullen staan van inhoudelijke verdieping over een bepaald onderwerp of bijvoorbeeld het delen van ‘best-practices’ zullen omvatten. Na deze fringes zal worden begonnen met het daadwerkelijke congres.

AANMELDING
Ben je geïnteresseerd in deelname aan dit congres? Meld je dan nu aan! Stuur hiervoor een e-mail naar Milan Assies (internationaal@jongedemocraten.nl) onder vermelding van je naam, JD-afdeling en telefoonnummer. Vermeld hierbij ook of je wilt deelnemen aan de fringe-meetings of niet. Na ontvangst van deze e-mail zal je een vragenlijst toegestuurd krijgen, die voor de deadline ingevuld teruggestuurd moet worden. O.a. aan de hand van deze brief kan een selectiecommissie, bestaande uit Arvid Plugge, Martin van Montfort en mijzelf, de uiteindelijke selectie maken.

De deadline voor het sturen van de eerste e-mail ligt op woensdag 25 augustus, 18:00 uur. De deadline voor het ingevuld terugsturen van de vragenlijst ligt op donderdag 26 augustus, 18:00 uur. Na het verstrijken van deze deadlines zullen toegestuurde e-mails of ingevulde vragenlijsten niet meer in behandeling genomen worden. Het weekend van 29 en 30 augustus zal aan iedereen worden teruggekoppeld of hij/zij geselecteerd is.

FINANCIËLE INFORMATIE
De Jonge Democraten geeft een financiële vergoeding voor deelname aan dit congres. Namelijk, 70% van de reiskosten, met een maximum van 80 euro, en 50% van de deelnemersbijdrage worden vergoed. De deelnemersbijdrage voor het congres bedraagt 150 euro voor degenen die zowel aan het congres als de fringe-meetings deelnemen, en 100 euro voor degenen die alleen aan het congres deelnemen. Voor de deelnemersbijdrage ontvang je overnachting, maaltijden en natuurlijk toegang tot het congres.

Voor meer informatie:
http://www.lymec.eu/events/autumn-congress-2015-energy-security/

Voor een impressie van het congres in Berlijn: http://jongedemocraten.nl/internationaal-blog/5150-ayla-schneiders.html

Categorie: Mededelingen