Media

DNB en Kabinet verdienen meer steun pensioensector

Afgelopen dinsdag verlaagde De Nederlandsche Bank (DNB) de rekenrente voor pensioenfondsen. Sinds enige tijd mochten pensioenfondsen voor hoge looptijden (boven de twintig jaar) rekenen met een rente die hoger ligt dan de werkelijke rente op de financiële markt. DNB kiest er nu voor dit gat met de marktrente iets kleiner te maken.

Vanuit de pensioenfondsen kwamen de voorspelbare negatieve reacties. De realistischer rente zou onterecht zorgen voor hogere premies. Nog bonter maakt de FNV het, die net doet alsof het verlagen van de rekenrente de deelnemers per saldo geld zou kosten. Beide verwijten snijden geen hout, zijn puur gericht op de korte termijn en ondermijnen op lange termijn het vertrouwen.

Neem bijvoorbeeld het verwijt vanuit de pensioensector dat de lagere rekenrente onnodig zou zorgen voor hogere premies. Premies komen uiteindelijk linksom of rechtsom ten goede aan de deelnemers. Het zijn uiteindelijk altijd de sociale partners zelf, waaronder FNV, die de hoogte van de premie bepalen. Dit doen zij door de hoogte van de pensioenopbouw te bepalen. Het enige wat DNB nu doet, is er voor zorgen dat fondsen met een rente moeten rekenen die dichter bij de werkelijke rentes op de financiële markt ligt. De hoeveelheid premie die naar de fondsen gaat, hoeft niet te veranderen, maar er wordt wel voorkomen dat men niet onrealistisch hoge pensioenen voorspiegelt in ruil voor die premie. Beter wat minder beloven en later een meevaller melden, dan mensen moeten teleurstellen!

Verder klinkt veelal de kritiek dat de dekkingsgraad ‘kunstmatig laag’ zou worden. Rekenen met een hogere rente dan op de markt verdiend kan worden, zorgt er voor dat de beloftes van pensioenfondsen aan mensen minder duur lijken. De financiële positie van fondsen wordt op papier beter, en zo kan het fonds meer gaan uitdelen (indexeren). Er wordt dan dus meer vermogen onttrokken aan de fondsen. Minder geld in kas betekent minder financiële buffers en minder rendement in de toekomst. De hogere rekenrente zorgt misschien op de korte termijn voor hogere pensioenen, maar maakt de kans op kortingen in de toekomst daardoor groter. Het is onbegrijpelijk dat pensioenfondsen, juist nu zij werk zeggen te willen maken van vertrouwensherstel, dit extra risico willen nemen. 

De FNV maakt het nog bonter met haar reactie dat "pensioendeelnemers opdraaien voor verlaging rekenrente". Dat is natuurlijk onzin. Net als bij de premie geldt: het vermogen in het fonds is van de deelnemers en blijft van de deelnemers. De FNV doet net alsof er geld zou verdwijnen. Wat natuurlijk wel klopt, is dat een voorzichtiger beleid op basis van de realistischer rente ervoor zorgt dat ouderen nu minder indexatie krijgen. Daar staat meer zekerheid voor de middellange termijn tegenover, maar mogelijk hebben zij niet de tijd van leven om daar nog van de te profiteren. 

Dat is de ellende van ons huidige pensioenstelsel. Er zijn altijd tegenstrijdige belangen tussen jong en oud. Terwijl het volstrekt terecht is dat DNB de pensioenverplichtingen realistischer wil waarderen, kunnen ouderen tegelijkertijd terecht stellen dat zij daardoor nadeel ondervinden. Zowel ouderen als wij, jongeren, zijn dit eindeloze gebakkelei meer dan zat.  

Gelukkig heeft staatssecretaris Klijnsma begin deze maand eindelijk, na jaren van overleg en dialoog, de eerste voorstellen gedaan om dit op te lossen. De plannen zijn nog niet heel concreet, maar het sterke punt is dat voor het eerst een kabinet zwart op wit formuleert dat een eind aan alle belangentegenstellingen een voorwaarde wordt voor nieuwe pensioenhervormingen. Tot nu toe ontbrak daartoe altijd de wil bij de sociale partners.

Als de pensioensector en de sociale partners echt werk willen maken van vertrouwensherstel, zouden ze er goed aan doen zich niet keer op keer te blijven verzetten tegen de toezichthouder en het kabinet. De toezichthouder kiest terecht voor een realistischer rente: beter nu iets minder onvoorzichtig en straks, als het mee blijkt te zitten, een meevaller melden, dan andersom.. Dat schept vertrouwen. Als fondsen zich hiertegen verzetten creëert dit alleen maar onbegrip en verwarring. 

Vervolgens zal het kabinet alle steun nodig hebben bij het verwezenlijken van een pensioenstelsel waarin jong en oud niet meer tegenover elkaar staan. Want hoewel dit uiteindelijk voor iedereen beter zal zijn, vereist het nog wel een ingewikkelde overgang. Daarbij kan het Kabinet alle steun gebruiken. Als de sociale partners werkelijk uit zijn op een goed pensioen voor nu en in de toekomst, dan leveren zij hieraan een constructieve bijdrage.

Jurjen Hoekstra, oud-bestuurslid Jonge Democraten
Jelle Ages, aankomend bestuurslid Jonge Democraten

 

Ruim 90 Europese jongerenpartijen eisen netneutraliteit van EU

BRUSSEL, 10 JUNI - In aanloop naar de de EU-Raad van Ministers van aanstaande vrijdag*, waarin een nieuwe Europese Telecomwet zal worden besproken, roepen maar liefst 91 jongerenorganisaties van Europese politieke partijen de EU op om netneutraliteit te waarborgen. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat politieke jongeren vanuit alle Europese windstreken en politieke families samenwerken. In Nederland steunen de jongerenpartijen van VVD, PvdA, D66, CDA, SP, GroenLinks en ChristenUnie dit initiatief.

Patstelling

Dat jongeren het zo makkelijk eens zijn geworden over netneutraliteit, een maatregel die censuur en discriminatie van internetservices door telecomproviders voorkomt, is opmerkelijk te noemen. De EU en haar lidstaten botsen namelijk al sinds 2010** over dit onderwerp. Ook vorige week werden nieuwe onderhandelingen over netneutraliteit gestaakt.*** De telecom-ministers van alle lidstaten willen deze patstelling vrijdag doorbreken, maar nog steeds zijn er landen die zich tegen volledige netneutraliteit verzetten.

‘‘Luister naar Europese jongeren’’

Het Europees-brede manifest is een Nederlands initiatief van de Jonge Democraten (JD). Dirkjan Tijs, voorzitter van de JD, hoopt dat het manifest aanleiding aan Europese ministers geeft om van gedachten te veranderen: “Openheid en gelijkheid zijn de kernbeginselen van het internet. Onze generatie, die is opgegroeid met het internet, staan voor deze beginselen. Wij willen niet dat de providers bepalen welke apps, sites of services wij gebruiken. Dus ministers, aanstaande vrijdag is jullie kans om niet langer naar de pijpen van de telecomproviders te dansen****, en om eindelijk eens te luisteren naar de jongeren van Europa, die hun ideologische verschillen hebben overbrugd om deze grote coalitie te vormen.”
 
 
De complete tekst van het manifest, inclusief alle ondertekenaars, is te vinden op de website www.youth4netneutrality.eu.

Jonge Democraten openen eerste XTC-shop ter wereld

Aanstaande maandag zullen de Jonge Democraten (D66) ‘s werelds eerste XTC-shop openen, in een winkelpand aan de Rosmarijnsteeg in Amsterdam. In de winkel worden pillen verkocht om te laten zien hoe gereguleerde verkoop er uitziet: met leeftijdscheck om minderjarigen te weren, met uitgebreide bijsluiters ter voorlichting en met kwaliteitscontrole om vergiftigde pillen te voorkomen.

Burgerinitiatief

De jongerenorganisatie stelt dat de schade voor individuele gebruikers en de maatschappij als geheel kleiner wordt als MDMA, de werkzame stof in XTC, wordt gelegaliseerd en gereguleerd. Daarom lanceren ze tevens een burgerinitiatief op mdmja.nl, om winkels zoals deze mogelijk te maken. Met 40.000 handtekeningen kan de legalisering van ecstasy op de agenda van de Tweede Kamer worden gezet. ‘’Ruim een half miljoen Nederlanders hebben wel eens XTC gebruikt. Nu is de drug nog illegaal, maar iedereen verkrijgt zijn pillen via illegale straatdealers. Verbieden heeft dus niet geholpen’’, aldus voorzitter Dirkjan Tijs.

D66 durft niet

De Jonge Democraten vinden het burgerinitiatief hard nodig, omdat hun moederpartij D66 zelf niet voor legale XTC durft te pleiten. Dit terwijl het congres van D66 zich al in 2011 voor legalisering uitsprak. Tijs: “Door de opening van een echte winkel kunnen we aan iedereen laten zien wat de voordelen van regulering zijn. Helaas verkopen we nu nog alleen placebo-pillen, maar wat ons betreft komt daar zo snel mogelijk verandering in.”


Meer informatie over de XTC-Winkel en het burgerinitiatief op www.mdmja.nl en het Facebook-evenement.

Jongeren Europa luiden noodklok om netneutraliteit: “Nog twee dagen om het internet te redden!

Een historische coalitie van ruim 80 (!) jongerenpartijen uit 30 Europese landen is diep verontwaardigd uit over het nieuwste plan van de Europese Raad van Ministers, die wil dat providers het internet mogen censureren door diensten te blokkeren of te vertragen. Vrijdag hakt zij definitief een knoop door. Vanuit Nederland hebben de jongeren van D66, PvdA, VVD, CDA, Groenlinks, SP en ChristenUnie zich achter het initiatief geschaard.

Vooral Nederland de klos

In Nederland is netneutraliteit sinds 2012 goed geregeld. En gelukkig maar, vindt Dirkjan Tijs - voorzitter Jonge Democraten (D66) en initiatiefnemer van het manifest: “Internetproviders willen bepalen welke websites hun klanten mogen bezoeken. Niemand zou het accepteren als telefoonmaatschappijen bepalen met wie je mag bellen. Op het internet moet hetzelfde gelden.'' De nieuwe Europese telecomwet zal boven de Nederlandse wet komen te staan. Daardoor heeft Nederland de komende weken een hoop te verliezen.

Unieke jongerencoalitie

Nog nooit waren zoveel jongeren in Europa het openlijk samen eens. En dat is niet voor niets: ‘‘De Ministerraad moet zich niet zo laten inpalmen door de telecomaanbieders, en eens beter luisteren naar wat haar eigen burgers willen’’, aldus Tijs. ‘‘Dit overduidelijke signaal, dat strekt van links tot rechts en van Zweden tot aan Cyprus, kan en mag de EU niet blijven negeren.’’ Vorige week lieten de Europese jongeren zich al gelden, toen zij de Raad een manifest voor netneutraliteit aanboden.

De complete tekst van het manifest, inclusief alle ondertekenaars, is te vinden op de website www.youth4netneutrality.eu.

 

Jonge Democraten verontwaardigd over steun D66 voor paspoortafname Syriëgangers

De Jonge Democraten, de onafhankelijke jongerenbeweging gelieerd aan D66, reageren met afkeuring op de steun van haar moederpartij voor de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Door die wijziging, naast D66 onder meer gesteund door VVD en PvdA, krijgt de regering meer mogelijkheden om Nederlanders met een dubbel paspoort hun nationaliteit te ontnemen. De verbazing bij de jongeren is groot, omdat D66 normaal gesproken zeer terughoudend is ten opzichte van dit soort plannen.

Stigma op dubbele nationaliteit

De wijziging versterkt het discriminatoire karakter van de Nederlandse wetgeving, want de nieuwe bevoegdheden van de regering zijn alleen van toepassing op burgers met een dubbel paspoort. Voorzitter Dirkjan Tijs: ‘’Dit voorstel vergroot het al bestaande stigma op het bezitten van een dubbele nationaliteit. Juist een internationaal georiënteerde partij als D66 zou zich daar tegen moeten verzetten.’’

Willekeur

Volgens de Jonge Democraten is de rechtswaarborging onvoldoende. Tijs: "Deze wet leidt tot willekeur. In plaats van een rechter, beslist de regering over het innemen van een paspoort. Deze is vatbaar voor politieke druk. Wij zijn fundamenteel tegen het intrekken van nationaliteit zonder gerechtelijke toets.’’

Verplaatsen van problemen

Ten slotte leidt deze wet volgens de D66-jongeren enkel tot een verschuiving van het probleem. Tijs: ‘’Hierdoor zadelen we andere landen op met ónze geradicaliseerde jongeren.’’ De Jonge Democraten verzetten zich tegen beleid dat er toe kan leiden dat ex-Nederlanders door onze uitsluiting elders aanslagen plegen. Het uitgangspunt moet altijd berechting via het Nederlandse strafrecht zijn.

Massale oproep Europese jongeren: houd het internet open!

Meer dan 50 politieke jongerenorganisaties uit 24 Europese landen bieden de EU Raad van Ministers maandag een manifest aan, waarin ze eisen dat het internet open blijft en netneutraliteit gewaarborgd wordt. De Raad besluit hier de komende dagen over. Het is nooit eerder voorgekomen dat jongeren uit heel Europa en van alle politieke stromingen hun krachten bundelden. Vanuit Nederland hebben de jongeren van D66, CDA, Groenlinks, PvdA en VVD zich achter het initiatief geschaard.

Netneutraliteit onder druk

De Tweede Kamer sprak zich al eerder uit voor netneutraliteit, waarmee werd voorkomen dat internetproviders dataverkeer mogen discrimineren. De EU-Raad lijkt nu roet in het eten te gooien. Dirkjan Tijs, voorzitter van de Jonge Democraten en initiatiefnemer van het manifest: “Internetproviders willen bepalen welke websites hun klanten mogen bezoeken. Niemand zou het accepteren als telefoonmaatschappijen bepalen met wie je mag bellen. Op het internet moet hetzelfde gelden.''

De nieuwe Europese telecomwet zal boven de Nederlandse wet komen te staan. Daardoor heeft Nederland, als eerste Europese land dat netneutraliteit omarmde, de komende weken een hoop te verliezen.

Unieke samenwerking

Nooit eerder waren zoveel jongerenorganisaties, van links tot rechts, van progressief tot conservatief en uit alle uithoeken van Europa het samen eens. Tijs: “Het draagvlak is enorm. De jongeren van Europa laten hiermee zien dat ze pal staan voor een open internet zonder censuur en privacyschending door internetproviders. Een signaal dat zo breed gedragen wordt mag de Raad van Ministers niet negeren". Afgelopen week werd netneutraliteit op initiatief van president Obama in de Verenigde Staten al geregeld. "Nu Europa nog", aldus de jongeren.

De complete tekst van het manifest, inclusief alle ondertekenaars, is te vinden op de website www.youth4netneutrality.eu.

JD Blog

Jelle Ages, Bescheiden Brutaaltje

Bescheiden, schuchter, slim en ambitieus zijn veelgehoorde beschrijvingen in de voorbereiding op ons treffen. “Ik voel me gevleid”, ...

Lees meer...

donderdag 08 oktober 19:30
Paneldiscussie: Religieuze besnijdenis - Rotterdam
donderdag 08 oktober 19:30
Jongerendebat in Statenzaal - Brabant
donderdag 08 oktober 19:45
Het JD vluchtelingengesprek - Arnhem-Nijmegen
maandag 12 oktober 20:00
Tweeluik Vluchtelingencrisis: 2) Opvang in Utrecht - Utrecht
dinsdag 13 oktober 16:00
KIK: Embassy of Bangladesh - Leiden-Haaglanden
dinsdag 13 oktober 20:00
Basisles Gronings; man, wat 'n boudel - Groningen

» Bekijk volledige kalenderOntvang nieuwsbrief in HTML?

Twitter

Jonge Democraten Online

Facebook GroupLinkedIn GroupTwitterYouTube

© 2013 Jonge Democraten

RKR Cookie Banner