Media

Ontstaan Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gevierd met website

De Jonge Democraten (jongerenorganisatie gelieerd aan D66) lanceren aanstaande dinsdag een website om de vereniging van de gewesten in de lage landen onder de aandacht te brengen. In 1579 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht, omdat de provinciën gezamenlijk beter in staat waren de uitdagingen van de nieuwe tijd aan te kunnen. Achteraf lijkt deze beslissing heel logisch, maar in die tijd was hier veel weerstand tegen. De Jonge Democraten geven dinsdag een inkijkje in het debat rond de eenwording van Nederland.

Stefan de Koning, voorzitter van de Jonge Democraten: "De parallellen tussen de stichting van Nederland en huidige discussies over de Europese Unie zijn groot". De Koning benadrukt dat juist op 1 april aandacht aan deze gebeurtenis dient te worden geschonken: "Op 1 april verloor Alva den Briel. Daarom, op deze historische dag, herdenken de Jonge Democraten de stichting van de Nederlanden met een hommage aan het 16e eeuwse eenheidsdenken."

De Jonge Democraten willen de historische eenwording onder de aandacht brengen met de hashtag #NL1579. We willen in de verkiezingskoorts weleens vergeten dat wij Nederlanders hard gewerkt hebben om verenigd de problemen van deze wereld aan te kunnen. We vergeten kortom ons verenigde Nederland. De Jonge Democraten willen op www.verenigdenederlanden.nl een lans breken voor dit vergeten domein. Want ook Nederlander zijn we niet altijd geweest.

Liberale VVD wordt in Europa node gemist

De interne polarisatie over de EU binnen de VVD is de afgelopen weken op spectaculaire wijze aan de oppervlakte gekomen. Na jarenlang een serieus debat over de EU te hebben geschuwd is het EU-vraagstuk gaan etteren en een schizofrene VVD lijkt het gevolg. Op het recente VVD-congres werd de verdeeldheid door Rutte ontkend, maar voor veel liberalen zal dit geen geruststelling zijn. De VVD komt onder druk van de PVV niet verder dan een discussie over voor of tegen Europa en dat drijft wel degelijk een wig in de partij. Het bedrijfsleven zal zich achter de oren krabben of de VVD nog de ‘ondernemerspartij’ is die voor een liberaal Europa wil gaan, wanneer deze de Europese politiek met zoveel dedain blijft behandelen.

Vanuit de partijtop bleef het in de loop naar het congres dit weekend stil nadat achtereenvolgens Frits Bolkestein en Neelie Kroes zich uitlieten over uitspraken van Mark Verheijen in Tros-kamerbreed. Onduidelijkheid is het gevolg. De onduidelijkheid over het Europa-standpunt van de belangrijkste politieke partij in Nederland dreigt een serieus EU debat op slot te gooien. Wat de VVD en de premier uit eigen gelederen doen en zeggen draagt bovengemiddeld gewicht, maar de verantwoordelijkheid die daarbij hoort heeft de VVD niet genomen. In plaats van verantwoordelijkheid koos de VVD voor opportunisme en simplisme dat zich gedurende de crisis heeft uitbetaald in electoraal gewin. Jarenlang zijn de oorzaken van de crisis op het buitenland en Brussel afgeschoven. Niet het eigen beleid, maar de Brusselse bemoeizucht en spilzieke Grieken waren de bron van alle ellende. Nu duidelijk wordt dat onze overmatig exportgedreven economie, achterblijvende innovatie en een hypotheekbubbel de oorzaken zijn doet de VVD er het zwijgen toe.

Nederland bungelt in de achterhoede van herstellende landen, maar regeringspartij VVD blijft energie steken in haar imago als eurosceptische partij. Zo is Mark Verheijen to his credit teruggekomen op een ongelukkige vergelijking tussen Verhofstadt en le Pen, maar stelde hij in zijn verklaring op het VVD blog dat “voortdurend praten over méér Europa, over een federaal Europa waarbij lidstaten hun identiteit verliezen, slecht is voor het draagvlak voor Europa”. Daarmee simplificeert hij opníeuw het EU-debat tot een zwart wit-discussie. Het Europese debat dat echt gevoerd moet worden, over de weeffouten van de EU en de stagnatie van de Europese economie wordt uit het publieke debat geduwd en in de richting van de verfoeide achterkamers. Het is bovendien een feitelijk onjuist standpunt dat Verheijen verkondigt. In het Nederlandse Europa-debat is geen enkele partij tevreden met de huidige vorm van de EU. Er is ook geen enkele partij voor méér Europa, zoals Verheijen dat stelt. De enige partij die anders suggereert en daarmee het draagvlak voor een verenigd Europa ondergraaft is de VVD zelf, bij monde van diens Europa-woordvoerder Verheijen. Op deze manier verengd de VVD de discussie over de toekomst van de Europese Unie naar borrelpraat. Daardoor wordt het draagvlak voor een grondige democratische hervorming van de Europese Unie binnen Nederland verder ondermijnd, terwijl dat juist de Nederlandse inzet in Brussel zou moeten zijn.

Politieke jongeren genomineerd bij npn prijzen 2013

Het pensioenplan dat de JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten gezamenlijk hebben gelanceerd, wordt mogelijk erkend als 'uitzonderlijke bijdrage aan de pensioensector'. De jongeren hopen vanavond in de prijzen te vallen bij de feestelijke NPN-prijzen die het Nederlands Pensioen & Beleggingsnieuws organiseert in de Koepelkerk te Amsterdam.
 
Namens de Jonge Democraten zien Ilja Boelaars en Stefan de Koning het winnen van de prijs als een beloning voor jaren hard werken en een flinke steun in de rug van het jongerenpensioenplan. "Het is geen gemakkelijke opgave geweest om over ideologische barrières te kijken en met drie uiteenlopende organisaties een gezamenlijk plan te schrijven. Zeker niet wanneer het debat op het spits wordt gedreven en generatieconflicten worden uitvergroot. Complimenten voor iedereen die hier aan heeft gewerkt", aldus voorzitter Stefan de Koning.
 
Boelaars heeft het plan zien ontstaan uit de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd: "In 2010 zagen we dat de AOW-leeftijd discussie wel gestreden was en besloten we ons te verdiepen in het aanvullend pensioen. Ons motto dat jaar: “intergenerationele solidariteit”! Ik herinner me nog dat we met 15 enthousiaste leden op een vrije zaterdag bij elkaar kwamen. Hij vult aan dat het zwaar is om in de polder met enkel vrijwilligers op te boksen tegen grote pensioenfondsen en andere invloedrijke belanghebbenden. "Onze tegenstrevers kunnen leunen op veel mankracht, financiële middelen en zeeën van tijd, waar wij in onze vrije tijd op zolderkamertjes onze hersenen kraken"

Zorgplan Jonge Democraten bij EenVandaag: stel grens aan behandelkosten per gewonnen levensjaar

De Jonge Democraten bepleiten om een grens van 80.000 euro per kwalitatief gewonnen levensjaar te stellen aan behandelkosten. Die maatregel is een onderdeel van het zorgplan dat de jongerenorganisatie op 14 september bij EenVandaag presenteert, en op 19 september aan minister Schippers (VWS) overhandigt.

Dure behandelingen met beperkte gezondheidswinst zetten de beperkte middelen die we hebben om iedereen goede en betaalbare zorg aan te bieden onder grote druk. De maatregel van de Jonge Democraten (JD) zorgt volgens de jongerenorganisatie voor een eerlijkere verdeling van de beschikbare middelen en dwingt daarnaast de farmaceutische industrie om haar kosten te verlagen. De JD neemt met de behandelgrens een advies van de Raad van Volksgezondheid en Zorg uit 2006 over. Dirkjan Tijs, bestuurslid van de Jonge Democraten: “Impliciete behandelgrenzen zijn er in het huidige systeem ook, maar worden willekeurig gehanteerd. Een meerderheid van de medisch specialisten is er voorstander van dat de overheid grenzen aan behandelkosten stelt”.

De maatregel is één van de twaalf speerpunten uit het plan van de jongerenorganisatie om de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het plan voorziet in een eerlijkere vorm van solidariteit in de bijzondere zorg, door de toets op vermogen te vervangen door een inkomensafhankelijke afdracht. Hierdoor worden zorgbehoevenden die hun hele leven gespaard hebben niet langer benadeeld. Ook dienen medisch specialisten die binnen een maatschap werken voortaan meer verantwoordelijkheid te dragen voor de risico's die bij het ondernemerschap horen. Verder dient preventie en voorlichting effectiever georganiseerd te worden. Het volledige plan is te lezen op zorgplan.jd.nl.

Tijs erkent dat het zorgplan moeilijke keuzes maakt. “De zorgkosten stijgen explosief. Zware keuzes zijn noodzakelijk om de zorg ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig te houden”, stelt Tijs. “Het instellen van een faire behandelgrens, het beter organiseren van preventieactiviteiten en het bieden van keuzevrijheid bij doorbehandeling zijn maatregelen die dat op verantwoorde wijze doen.”

Jonge Democraten nemen resolutie digitale zaken aan

Op hun zomercongres in Groningen hebben de Jonge Democraten, als eerste politieke jongerenorganisaties in Nederland, een uitgebreide resolutie over digitale zaken aangenomen. De resolutie vraagt onder andere aandacht voor digitale burgerrechten, open data en opensourcesoftware.

De jongerenorganisatie roept de overheid onder andere op om meer aandacht te hebben voor online privacy. Om privacyschending te bestrijden moet het College Bescherming Persoonsgegevens meer bevoegdheden en middelen krijgen. Daarnaast moeten overheden en organisaties verplicht worden om datalekken te melden aan de burgers, klanten of leden die het betreft. Wie op een kwetsbaarheid in een site stuit, dient dat zonder strafrechtelijke gevolgen bij een instantie te kunnen melden. Op die manier wordt voorkomen dat gaten in een site niet gedicht worden, en later door kwaadwillenden kunnen worden gebruikt.

Het Ministerie van Justitie moet volgens de Jonge Democraten terughoudender worden met het schenden van privacy bij onderzoek naar online criminaliteit. Het toewijzen van nieuwe bevoegdheden zoals inbreken op computer en smartphones zou alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen moeten worden gedaan. De Jonge Democraten uitten eerder ook al hun zorgen over de nieuwste plannen voor de aanpak van cybercrime, en hebben in reactie op voorstellen van het ministerie van Justitie een Tor-server gelanceerd om het belang van anoniem en ontraceerbaar internet te onderschrijven.

De Jonge Democraten vragen in hun resolutie ook aandacht voor open data. Als het aan de jongeren ligt, worden overheden op alle niveaus verplicht om datasets openbaar te maken. Overheden dienen daarnaast zoveel mogelijk gebruik te maken van opensourcesoftware.

“Het aannemen van deze resolutie erkent het belang dat internet voor deze generatie heeft, en geeft een afgewogen antwoord op de gevolgen ”, stelt Wieke Timmermans, voorzitter van de Jonge Democraten. “Helaas gebeurt dat in Den Haag nog onvoldoende; de manier waarop omgegaan wordt met online privacy is daarvan een teleurstellend voorbeeld. Hopelijk zien ook zij binnenkort in dat het internet een nieuwe kijk op informatie, innovatie en privacy vereist.”

Voor meer informatie over de resolutie digitaal en de resoluties die zijn aangenomen over landbouw, financieel toezicht en pensioenen kunt u contact opnemen met Dirkjan Tijs, secretaris politiek, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Politieke jongeren vragen om onafhankelijke doorrekening pensioenvoorstellen

De JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten roepen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om een onafhankelijke doorrekening en analyse te maken van hun pensioenplannen. De jongerenorganisaties van de VVD, PvdA en D66 vragen de staatssecretaris om hun eigen voorstellen te laten vergelijken met het  zogenaamde “reële pensioencontract” dat op dit moment door het Ministerie zelf wordt uitgewerkt.

Een groot probleem in het huidige pensioenstelsel is dat onduidelijk is hoe risico’s en rendementen worden verdeeld over alle deelnemers. Dit leidt tot steeds grotere spanningen, met name tussen de verschillende generaties. Daarnaast lopen gepensioneerden, met name bij pensioenfondsen die door de crisis hun buffer kwijt zijn, veel te veel risico. Zowel het voorstel van de jongerenorganisaties als de plannen die het Ministerie momenteel uitwerkt probeert een oplossing te vormen voor beide problemen.

In het voorstel van de jongerenorganisaties gebeurt dit door persoonlijke pensioenrekeningen in te voeren. Hierdoor kan het geld van ouderen met minder risico worden belegd terwijl voor jongeren meer rendement gezocht kan worden in risicovollere beleggingen. Tevens is in een systeem op basis van persoonlijke rekeningen volstrekt duidelijk wie welke risico’s draagt.

In het voorstel voor een “reël pensioencontract” van  het ministerie komt ook meer ruimte voor leeftijdsdifferentiatie, maar dan op een veel minder verstrekkende wijze omdat zij niet aan collectieve fondsen durft te tornen. Gepensioneerden blijven daardoor geconfronteerd worden met grotere schommelingen in hun pensioeninkomen. Een veelgenoemde tegenwerping op het voorstel van de jongerenorganisaties is echter dat opheffing van de collectieve fondsen ten koste gaat van intergenerationele risicodeling. Om duidelijkheid te scheppen over de verschillende opties roepen de JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten de staatssecretaris op naast het “reeële pensioencontract” ook hun persoonlijke pensioenoplossing door te rekenen.

“Ons voorstel gebaseerd op persoonlijke pensioenspaarrekeningen is simpel, uitlegbaar en maakt het mogelijk voor alle leeftijden het optimale risico te nemen.”, stelt Paul le Doux, namens de JOVD betrokken bij het project. “Het reële contract is complex, onuitlegbaar, zorgt er nog steeds voor dat het risico voor jong en oud niet optimaal is en bevat bovendien perverse solidariteit van arm naar rijk. Als het ministerie en de vakbonden daar toch voor kiezen, kunnen ze maar beter met goede argumenten komen gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Daar vragen wij nu om.” 

JD Blog

Lokale laadpalen, de sleutel tot succes!

Zaterdag berichtte de Volkskrant over de fiscale stimuleringsmaatregelen voor (semi-)elektrische auto's. Deze hebben volgens onderzoek ...

Lees meer...

maandag 21 april 20:00
Paasborrel! - Utrecht
maandag 21 april 20:00
Vergadering Werkgroep Politiek - Brabant
maandag 21 april 20:00
Bijeenkomst debatteam - Amsterdam
dinsdag 22 april 19:30
Avond over Vakbonden - Leiden-Haaglanden
dinsdag 22 april 20:00
COM-Avond Internationaal: Pubquiz Europa met Sophie in 't Veld - Amsterdam
dinsdag 22 april 20:00
Goed opgeleid; nu nog arbeidszekerheid! - Groningen

» Bekijk volledige kalenderOntvang nieuwsbrief in HTML?

Twitter

Jonge Democraten Online

Facebook GroupLinkedIn GroupTwitterYouTube

© 2013 Jonge Democraten

RKR Cookie Banner