Friesland
Friesland1.jpg

JD Fryslân wietteler voor een dag..

Jonge Democraten op 5 mei!


Op 5 mei openden de Jonge Democraten Friesland voor één dag een pop-up store in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden. De Jonge Democraten deelden (legale) zelfkweek setjes uit, waarmee mensen hun eigen gedoogde hennep kunnen kweken. Met deze ludieke actie vroeg de JD aandacht voor het belang van het reguleren van de ''achterdeur'' van coffeeshops.

 

Ook de media was deze actie niet ontgaan! Lees hier het artikel op Omrop Fryslân en hier het artikel van Rolling Stoned. 

Kortom, het was een geslaagde dag! Namens de JD Friesland, iedereen bedankt voor jullie inzet en medewerking.

Friesland over..

Friesland over.. de Provinciale Staten en Amerikianisering

Hoe kan het ook anders, dan dat de maand maart in het teken stond van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Als Jonge Democraten voeren wij zelf geen campagne, maar uiteraard ondersteunen wij wel D66 en de jongere kandidaten op de lijst. Met maar liefst 6 jonge mensen op de lijst voor Provinciale Staten en de jongste kandidaat voor de Waterschappen was de toekomstige generatie goed vertegenwoordigd. Met een extra zetel hebben we een mooie winst kunnen boeken. Ondertussen is de formatie druk aan de gang. Hopelijk kunnen ze het snel afronden en met een mooi programma komen, dat Friesland klaar moet stomen voor de toekomst. Nu vooruit, zou ik zo zeggen!

Verder zijn wij als bestuur druk bezig geweest om meer activiteiten te organiseren. Met maar liefst vijf activiteiten deze maand gaan we de goede kant op. Het is nu de uitdaging om dit ook vol te gaan houden. Dat kan natuurlijk niet zonder leden. De ene activiteit wordt natuurlijk drukker bezocht dan de andere. Als bestuur is het lastig om in te schatten wat de leden leuk vinden. Bij dezen de oproep: als je ideeën hebt, stuur/ mail/ fax of stuur een postduif naar ons. In april staan ondertussen ook weer leuke activiteiten op het programma, dus kom gezellig langs.

Amerikanisering

Naast de verkiezingen stond de maand maart nog meer in het teken van een monsterlijk verdrag: TTIP. Voor wie niet weet wat TTIP is, zal ik dit kort even toelichten. TTIP is een verdrag tussen Europa en de VS, waar momenteel druk over onderhandeld wordt. De conceptteksten die uitlekken, lijken nu niet bepaald positief te zijn. Zo maken veel mensen zich ernstig zorgen over clausules die het mogelijk maken voor Amerikaanse bedrijven om overheden aan te kunnen klagen, omdat deze wetgeving hebben die een bedrijf kan beperken in de producten die zij op de markt willen brengen. Hierbij kan gedacht worden aan de strenge milieueisen zoals die gelden binnen Europa. Zoals gezegd, wordt er momenteel nog druk onderhandeld over het verdrag, maar het is voor politieke partijen en verschillende organisaties van groot belang dat zij op de hoogte blijven van wat er uit de onderhandelingen naar voren komt. Hoewel het begrijpelijk is dat onderhandelingen achter gesloten worden gehouden, is het regelmatig informeren van de burgers/politici van groot belang voor de democratische controle.

Naast de TTIP- perikelen heeft ook het Europese Octrooibureau recentelijk een zorgwekkende stap genomen, door het toestaan van patenten op eindproducten van processen van groenten. Dit houdt in dat grote multinationals als Monsanto en Syngenta kwekers kunnen verbieden om hun gepatenteerde groenten te gebruiken, om door veredeling de betreffende kwaliteit door te kweken in de groentesoort. Dus als Monsanto een patent in handen kan krijgen dat een paprika resistent is tegen een bepaald insect, dan kan zij verbieden dat kwekers die eigenschap in hun eigen paprika mogen kweken. Het laat zich dan ook niet raden dat hier erg veel bezwaren aan kleven. Ondertussen zijn er ook een flink aantal documentaires over de handelswijzen van Monsanto op het internet te vinden. Is dit interessant voor Friese boeren? Jazeker. Ook zij kunnen te maken krijgen met schadeclaims van Monsanto, wanneer deze meent dat zij een inbreuk maken op hun patent. Waarom hoor ik hier dan zo weinig van op het nieuws? Dat is lastig te verklaren. Maar het is wel belangrijk dat hier aandacht aan gegeven wordt. Nederland heeft jarenlang door veredeling gewerkt aan kwalitatief goede en mooie groenten. Het is dan ook van groot belang dat Nederlandse kwekers dit kunnen blijven doen.

Twee zorgwekkende ontwikkelingen die zich vlak achter elkaar voordoen. Je zou bijna verwachten dat het geen toeval kan zijn. Tijdens de discussies die zich afspelen, wordt D66 verweten dat zij overal voor zijn, maar dat is niet het geval. Ook D66 zet grote vraagtekens bij de ontwikkelingen die zich voordoen. Natuurlijk is D66 voor zo min mogelijk regeldruk en zoveel mogelijk vrij handelsverkeer tussen landen. Maar D66 strijdt ook voor het milieu, democratie en openheid.  Mochten ze dat vergeten, laten wij als JD ze daar dan aan herinneren!

PJO debat!

Friesland pakt uit! 

Op vrijdag 13 maart vindt er een groot debat plaats tussen de Politieke Jongeren Organisaties van Friesland! Dit debat is naar aanleiding van de Provinciale Staten verkiezingen, die ook in maart plaatsvinden. We willen zoveel mogelijk jongeren kennis laten maken met de partijen en zo motiveren om te gaan stemmen! Doen jullie mee?

Je kunt je als partij opgeven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na aanmelding zul je meer informatie ontvangen over de avond. 

Het debat zal plaatsvinden in stichting De Bres
Debatcentrum Friesland - Schoolstraat 4
8911 BH Leeuwarden. 

Friesland over..

Friesland over... Het wintercongres, de Provinciale Staten en gaswinning.

Wintercongres

Als Jonge Democraten ben je veel met politiek bezig binnen de eigen regio. Maar ook op landelijk niveau zijn er thema’s waar wij graag een mening over geven. Het is dan ook belangrijk om met alle regio’s samen te komen en te praten over politieke thema’s die ons allemaal raken. Begin februari was hiervoor dan ook het moment: het Wintercongres in Tilburg. Een prachtig weekend waarbij volop gediscussieerd is en een drukke politieke agenda is behandeld. Namens het bestuur van Friesland wil ik nogmaals de congrescommissie en alle betrokkenen bedanken voor hun inzet en het prachtige resultaat dat zij hebben neergezet. Op naar het Zomercongres in Den Haag!

Provinciale Staten

Natuurlijk beginnen deze maand de campagnes op stoom te komen. In aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten in maart. Ook de Jonge Democraten zullen campagne voeren. Zo gingen de JD Friesland en Groningen samen op pad om aandacht te vragen voor een goed nachtnet in de noordelijke provincies. Den Haag lijkt druk bezig om de provincie Friesland, Groningen en Drenthe zoveel mogelijk dood te laten bloeden. Immers hoe onleefbaarder deze provincies zijn, hoe minder gezeur ze hebben als ze gas uit de bodem willen pompen. Echter een goed nachtnet is van vitaal belang voor de toekomst, namelijk de toekomst waarin een 24 uur economie centraal staat. Het lijkt erop dat Den Haag van mening is, dat het alleen van belang is voor de Randstad. Maar met de verdere digitalisering van ons leven en onze economie kunnen wij niet alleen inzetten op zuivel en wat koeien in Friesland. Of voor de rust en gezellig in wat bootjes rondvaren. Friesland moet ambitieuzer worden. Met deze actie hebben wij in ieder geval laten zien dat ook de Jonge Democraten een visie hebben over onze provincie.

Gaswinning

Geen onderwerp dat momenteel zo politiek beladen is als het winnen van aardgas. Nu in Groningen het draagvlak afneemt voor het winnen van het aardgas, omdat hun huizen langzaam verbrokkelen, lijkt Den Haag haar pijlen te willen gaan richten op bijvoorbeeld: de Waddenzee en op Oost- Ameland. Daar zouden nog enkele kleine gasvelden zitten. Daarnaast pleit de PvdA er voor om het onderzoek naar het boren voor schaliegas, in stand te houden. Als JD Friesland zijn wij van mening dat er te grote risico’s zijn bij het boren naar schaliegas en dat het winnen van gas in onder andere natuurgebieden, onwenselijk is. Wij pleiten er dan ook voor dat het geld voor onderzoek niet meer word gestoken in deze verouderde technieken, maar in onderzoek naar innovaties in duurzame energie. Ga nu eens echt aan de slag om die duurzaamheidsslag te maken. Met de komst van de dependance van de Rijkuniversiteit Groningen in 2018 naar Friesland zien wij ook een kans voor Friesland als provincie. Laat hier het onderzoek plaatsvinden naar rendabele inzet van goede alternatieve vormen voor gas en fossiele brandstoffen.  

Eerste blog. En dan?

De eerste blog van 2015. De eerste blog van mij als Commissaris Politiek. Hoe begin je zo'n blog? Over de festiviteiten van de jaarwisseling? Over de vele uitverkopen die er zijn? Of misschien de lijstjes van alles wat er vorig jaar is gebeurd. Of erger nog: je spreekt voornemens uit, waarvan iedereen weet, dat je ze tegen het einde van de maand toch niet waar hebt kunnen maken. Ik ontkom er niet aan om dit jaar te beginnen met de vreselijke aanslagen in Parijs.

Je suis moi et je suis humain

Het jaar 2015 is net begonnen en iedereen is nog aan het bijkomen van het zuip- en vreetfestijn van de feestdagen, als op maandag 7 januari het nieuws bericht over de aanslag op het kantoor van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Bij de aanslag komen twaalf mensen om het leven en later bij een gijzeling in een joodse supermarkt komen er nog eens vier mensen om. Vanuit de hele samenleving wordt geschokt gereageerd op de aanslagen. Het is een aanslag op het vrije woord, de vrijheid van meningsuiting. Op sociale media tonen mensen hun steunbetuiging door een plaatje neer te zetten, met daarop de tekst: Je suis Charlie. Of: je suis Ahmed, voor de agent die in koelen bloede wordt neergeschoten op straat. Een man, van wie achteraf bekend werd dat hij ook moslim was. Hij kwam, om de mensen van Charlie Hebdo te beschermen. Geen krachtiger symbool tegen het radicale geluid van de personen die de aanslag hebben gepleegd. Maar alle symboliek en goede bedoelingen ten spijt, het heeft maar weinig te betekenen als wij ons allen niet realiseren dat wij: je suis humain, zijn. Als wij in ons dagelijks leven doorgaan met het wegzetten van groepen en het in hokjes plaatsen van mensen. Als wij niet de mensen uit de hokjes halen, mensen zoals Achmed. Laat niet onze afkomst, geloof of politieke voorkeur bepalen wie wij zijn, maar laat onze daden voor ons spreken.

Een paar dagen later bericht Amnesty International dat er mogelijk 2000 mensen zijn omgekomen doordat een andere radicale groep, Boko Haram, een dodelijke aanval heeft ingezet in een plaats in Nigeria. Maar terwijl de wereld haar veroordeling uitspreekt over de aanslag op het vrije woord en terrorisme, blijft een krachtig geluid tegen de massale moordpartij in Nigeria uit. Het vrije woord kiest er nu voor, om stil te blijven.

Dit jaar zal de vrijheid van meningsuiting nog wel vaker terugkomen. Helemaal nu het dit jaar 70 jaar geleden is dat er een einde kwam aan een gruwelijke wereldoorlog. Het thema, 70 jaar vrijheid, zal in de maand mei verweven worden in de activiteiten die wij gaan organiseren. Wat betekend vrijheid voor jou? Zijn er grenzen aan vrijheid? Al deze aspecten zullen aan bod komen.

De zorg

Niet alleen internationaal is er veel gebeurd en veranderd in de wereld. Ook dichterbij huis is er een hoop veranderd. Zorgtaken die voorheen door het Rijk werden gecoördineerd, zijn per 1 januari van dit jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dat dit niet zonder slag of stoot verloopt, mag nu al wel duidelijk zijn. De eerste gerechtelijke procedures worden al gevoerd en niet altijd zonder resultaat. De zaak was aangespannen door een echtpaar uit Dantumadiel. De rechter oordeelde dat het zomaar stopzetten van huishoudelijke hulp, in het kader van de nieuwe WMO, niet mocht. Als JD vinden wij deze uitspraak van groot belang, omdat wij er weliswaar voorstander van zijn dat de gemeente belast wordt met zorgtaken (zij staan immers als overheid dichter bij de bevolking), maar het tegelijkertijd niet mag dienen als ordinaire bezuinigingsmaatregel. Per geval moet gekeken worden naar wat de behoeften van mensen zijn. Uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar ondersteunen daar waar nodig. Ook hier zal komend jaar nog aandacht aan besteed worden in activiteiten. Want waar trek je de grens tussen eigen kracht en ondersteuning?

 JD Friesland

De Jonge Democraten Friesland kunnen terugkijken op een mooie start van het nieuwe jaar. Samen met de PJO’s die aangesloten zijn bij PROTA gaan wij komend jaar veel leuke politiek inhoudelijke en gezellige activiteiten organiseren, waarbij natuurlijk iedereen van harte welkom is. De eerste activiteit, de constitutieborrel van PROTA, was in ieder geval een succes.

Daarnaast is het bestuur Schroor I druk in de weer met het organiseren en opzetten van leuke activiteiten voor de leden van JD Friesland. Vergeet dus vooral niet om de agenda goed in de gaten te houden! 

Meer artikelen...

  1. What's up in Fryslan?

JD Friesland Online netwerken

Twitter JD Fryslân

Nieuws

JD Fryslân wietteler voor een dag..

Jonge Democraten op 5 mei! Op 5 mei openden de Jonge Democraten Friesland voor één dag een pop-up store in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden. De Jonge Democraten deelden ...

Lees meer...

Word lid!

zondag 05 juli 16:00
Kader Jaarafsluiting - landelijk
zaterdag 18 juli 20:00
Homoseksualiteit, religie en cultuur - landelijk
zaterdag 01 augustus 08:00
Gaypride Boot D66/JD - landelijk

» Bekijk volledige kalenderOntvang nieuwsbrief in HTML?

© 2013 Jonge Democraten

RKR Cookie Banner